သူ႔စကားၾကားလိုက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲဆို႔နစ္သြားတယ္ သားက အေမစားလို႔မကုန္တာမွစားပါတယ္ တဲ့ 😞 သိတတ္လိုက္တာ